Klachtenprocedure

VBAG en RBCZ

Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

De VBAG is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Door de verplichte bij- en nascholing elk jaar blijf ik mij verbreden en verdiepen in mijn vak (dat zou ik trouwens ook doen als het niet verplicht was, omdat het in me zit om me te blijven ontwikkelen!).

Ook ben ik aangesloten bij de stichting RBCZ, dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Mijn praktijk werkt volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Afspraken over vakmanschap, eerlijkheid, openheid en vertrouwen.

Wat te doen als je een klacht hebt?

Het kan zijn dat je, ondanks al mijn zorgvuldigheid, een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Je kunt dit altijd met mij bespreken. Ik sta open voor jouw ervaring en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met je weer een positieve ervaring van te maken. Het is de kunst en mijn wens om júist dit rechtstreeks, betrokken en met wederzijds respect bespreekbaar en werkbaar te maken binnen onze therapeutische relatie en te verbinden met je ontwikkel vraagstuk.

En dan nog kan het zijn dat we er niet uitkomen. Dan kan je de hulp inschakelen van een onafhankelijke geschillencommissie. Vandaar dat ik ook per 01/01/2017 ben aangesloten bij de SCAG. Door op het logo te klikken onderaan deze pagina kom je op hun site.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is op 1 januari 2016 ingegaan.

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. Mensen gaven aan dat het afhandelen van een klacht lang duurt en op een onpersoonlijke manier gebeurt. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Het kabinet wilde mede hierom de positie van cliënten in de zorg verbeteren en diende het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in.

Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Zo maken we samen merkbaar betere zorg.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Door de nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Zo kunnen mensen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen.

Lost een gesprek met je zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: een onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.

Het Ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale website over deze belangrijke wetswijziging gemaakt. Hier vind je ook informatie over afhandeling van klachten en de beschrijving van kwaliteit in de zorg: http://kwaliteitenklachtenzorg.nl/.

 

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

 

Logo SCAG